Bibel, bön och Lärjungaskap

Medarbetare

Vår personal består dels av anställda, men också av frivilliga.

Fler bilder är på väg så att alla frivilliga kommer med!

Stacks Image 476

Ordförande och verksamhetsledare: Per-Olof Hermansson är gift med Marie.

På hemsidan ihs.nu publiceras en del av de föredrag och bibelförklaringar som han haft på Lärjungagården.

Stacks Image 91

Karin Rådberg är pensionerad gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Karin är ansvarig för programkommittén.
Stacks Image 94

Husmor Marie Hermansson
Stacks Image 97

Husmor Ruth-Marie Engström
Stacks Image 548

Husfru Kate Hultqvist är pensionerad skollärare från Gråbo och ansvarig för samordning av vårt frivilligarbete.
Stacks Image 542

Birgitta Malmbratt är pensionerad skollärare från Askim.
Stacks Image 146

Ingegerd Stenbäck - tidigare föreståndarinna tillsammans med sin man Carl-Gustaf Stenbäck.
Stacks Image 122

Vaktmästare Conny Hedberg.
0705-69 58 20