Bibel, bön och Lärjungaskap

Detta händer på Lärjungagården

 

"Hela vägen går han med mig"

 

Program för våren 2018

bibelundervisning

Vårens bibelundervisning på Lärjungagården i Torestorp handlar om bland andra kung Hiskia Läs mer om bibelundervisningen här. Vi samlas tre kvällar under våren.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås; ingen föranmälan eller avgift men vi tar tacksamt emot en gåva till Lärjungagården.


studiecirkel Israel

Vi samlas regelbundet kl 16.30 var tredje lördag kring Israel ur olika pespektiv: teologiskt, profetiskt, historiskt, politiskt.

Kontakta Per-Olof Hermansson för mer information (070-558 40 59)


detaljerat program

arbetsdagar med bibelsamtal

1-2 februari - du som vill hjälpa till på Lärjungagården och dela den kristna gemenskapen är välkommen; gratis kost och logi - anmälan senast torsdag 25 januari

böne- och bibeldag

24 februari - mässa och lovsång med Anders Ringmår, Per-Olof Hermansson, Ingegerd Stenbäck och Birgit Fast. Läs mer på informationsbladet

martadag för Martor

7 maj - med Berit Simonsson, Lilian Carlsson och Gunilla Waltersdotter - Läs mer på informationsbladet

resterande program för våren: påskmöte, möte på biblisk grund, sommarmöte m.m. läggs ut inom kort.

allmänna villkor och grundinformation

Anmälan skall ske senast 7 dagar före kursstart via brev, telefon eller epost. Anmälningsavgiften på 500 kr betalas till bg 5655-8356. Ring för priser eller se hemsidan. Ansök gärna i din församling om bidrag!

Kom ihåg att anmäla behov av specialkost på grund av allergier, senast 7 dagar innan! Diet skall kunna bestyrkas av läkarintyg.

Vid mer komplexa allergier eller överkänslighet för många födoämnen behöver vi veta det 14 dagar i förväg för att kunna planera menyerna, göra inköp, mm.

Om ni beställer specialkost (även vegetariskt) men sedan inte äter den utan äter av den ordinarie maten kommer vi att debitera extra för specialkosten. Vi sträva efter att huvudmålet är glutenfritt; men det är inte alltid fallet.

Lärjungagården är en fristående kursgård inom Svenska kyrkan. Den är belägen i Torestorp 17 km söder om Kinna, Marks kommun i Sjuhäradsbygden.

Gården

Vi har 70 bäddar, vacker matsal och samlingssal för drygt 80 personer, allt under ett tak. I vår omgivning finns flera vackra promenadvägar och sjöar.

Gäster

Förutom vårt eget program tar vi emot olika grupper, t.ex. alphagrupper, körläger samt fortbildningar. Vi kan ordna med en kaplan i era kurser, helger och läger med föreläsningar, andakter och gudstjänster om ni önskar det.

Ring för närmare information. Även du och din församling är välkommen!

Vi ber att Herren välsignar varje besökare på Lärjungagården!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för år 2017 är 200 kronor per år för enskild medlem, 300 kronor per år för makar och 2000 kronor per person för ständigt medlemskap. Medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5655-8356. Ange alltid om betalning avser medlemsavgift. Står det inget bokas det som en gåva!

Ange namn, adress samt vilket år avgiften avser!

Du är varmt välkommen!