Bibel, bön och Lärjungaskap

Kontakt

Adress: Lärjungagården, Solbergavägen 2, 511 93 Torestorp

Växel: 0320 - 558 40 Du kopplas till vald grupp: Bokning, Kök, Tjänstgörande värd eller verksamhetsledare). Ring många signaler så kopplas det vidare till nästa person i kedjan.

Ordförande: 070-558 40 59

Husfru: 070-558 48 65

Tjänstgörande värd: 073-97 558 40

Husmor: 0709-91 97 69

Hemsida: www.lärjungagården.se

Facebook: https://www.facebook.com/larjungagarden

Föreståndare/Ordförande: ordforande@larjungagarden.se

Kaplan: kaplan@larjungagarden.se (vakant)

Bg 5655- 8356

Orgnr: 855100 - 0394

Lärjungagården är beroende av gåvor och kollekter!

Vi är tacksamma för varje gåva!