Bibel, bön och Lärjungaskap

Kontakt

Adress: Lärjungagården, Solbergavägen 2, 511 93 Torestorp

Växel: 0320 - 558 40 (ring många signaler så kopplas det verksamhetsledare och husfru)

Ordförande: 070-558 40 59

Husfru: 070-558 48 65

Tjänstgörande värd: 073-97 558 40

Husmor: 0709-91 97 69

Fax: 0320 - 551 43

Hemsida: www.lärjungagården.se

Facebook: https://www.facebook.com/larjungagarden

Föreståndare/Ordförande: ordforande@larjungagarden.se

Kaplan: kaplan@larjungagarden.se (vakant)

Bg 5655- 8356

Orgnr: 855100 - 0394

Lärjungagården är beroende av gåvor och kollekter!

Vi är tacksamma för varje gåva!