TIDEN, TIDEN…

Det är Nyårsafton. På 50-talet. I mitt barndomshem samma tradition varje år: lite före midnatt – efter en mysstund med lite nötter och choklad – en kort promenad upp till kyrkan, där gamle kyrkvaktmästaren farbror Claes möter upp. En liten skara vänner samlas på orgelläktaren. Några av oss yngre går de många stegen upp till klockorna i tornet. Och en märklig förtätad stämning av förväntan, allvar och hoppfullhet! Kyrkklockorna skall – åter en gång – ringa in ett nytt år, ut över hela samhället.

Vännerna samlas efter klockklangen kring orgeln för psalmsång, för den här stunden har med Gud att göra:

”Giv, O Jesu, fröjd och lycka: Ett nytt år går åter in.”

Ny tid! Först ett tack och förlåt gällande det gamla. Ad-jö= Åt Gud.

Och nu: åter nya möjligheter!

Allt hade med Gud att göra. Det lärde vi oss redan som barn.

Varje nyårsskifte. Mitt i natten, strax efter 12-slaget. Gud i tiden. Det var mäktigt!

Gud ger oss TIDEN. Och därmed mycket i den: omsorg, beskydd, löften.

Tiden är korsningen mellan himmel och jord, mellan Gud och oss. En mötesplats.

Allt levande möter därmed på ett allmänt sätt Skaparen. Så gott att vi då också får överlåta våra dagar åt honom. ” I Din hand ligger mina dagar” (Psalt 31:16). Den gamle Mose, med allt det brokiga han varit med om, ger oss det sanna perspektivet: ”Där uppe är urtidens Gud, hit ner når den Eviges armar.”(5 Mos 33:27). Vi får var och en ta varje liten del av tiden ur Guds händer. Tills vi går ur tiden.

Genom tiden vi får, får vi nåden Gud ger.

Det är vemodigt att ibland höra uttrycket ”fördriva tiden”. Nej, vi tackar för tiden. Då kommer vi troligen, för att inte säga säkerligen, att se att ”Herrens nåd tar inte slut…Varje morgon är den ny” (Nyårsdagens GT-text).

Nåden är färskvara, och avpassad till sin form för varje tid och varje människa och varje situation. Så vi vågar, också i dagar vi kallar en ”svår tid” – just så kan vi ju i vår svaghet och inför världsläget uppleva det – ta till oss löften om Herrens hjälp. Och löfte om hans förlåtelse för kommande felsteg och försumligheter när vi söker honom.

Vi möter ju och tar nu emot ett nytt år I JESU NAMN. Han kom just I TIDEN. Han hade sin frälsareuppgift där. Vi går inte närmast vidare i egen beslutsamhet och uträkning i allt vi har att sköta. Vi vandrar, i denna ”moderna” och ofta förvirrande tid, MED JESUS, i hans uppdrag och i hans kraft.

I denna anda – Hans Ande – Guds tanke för oss idag, önskar vi Lärjungagården och alla dess vänner och bladets läsare en välsignad fortsättning i den tid vi får 2017!

”Jesus låt mig alltid börja i ditt namn allt vad jag gör…”(Ps 273:2)

Lars Nordblom

Ny hemsida

Äntligen publicerar vi den nya hemsidan!

Vi har haft den på gång ett tag, men allt har inte klaffat, så det har dröjt.

Nu har vi puplicerat den, inkl denna sida med nyheter från Lärjungagården. Tanken är att här kunna publicera löpande information om vad som händer på Lärjungagården.

Och att flera av oss kan vara redaktörer och skriva. Därmer kommer olika vinklingar också fram, vilket är bra.

 

Bibelstudium på Lärjungagården

 

Vi har varit samlade idag på Lärjungagården för att be, arbeta och studera bibeln tipsammans. Idag har vi studerat Psaltaren 1

Ps 1 Den rättfärdige och de onda

1. Välsignad är den som inte går efter de ondas råd, eller står på syndarnas väg, eller sitter i hädarnas gemenskap. 

2. Utan har sin njutning har han i Herrens undervisning, han mumlar hans undervisning dag och natt.

3. Han kommer bli som ett träd planterat vid vattenkanaler som ger sin frukt i rätt tid och dess blad vissnar inte bort. Och allt han göra lyckas. 

4. Så är det inte med de onda: utan som agnar drivs de bort av vinden.

5. Därför skall de onda inte stå i domen, och inte heller syndarna i de rättfärdigas samling.

6. Ty Herren erkänner de rättfärdigas väg men de ondas väg går under.

Snart möte i SESG-anda

Den 1 – 3 juli samlas vi till ett möte i SESGanda

Det är andra gången vi har ett sådant möte. Det har vi inte för att vara nostalgiska! Tvärtom vill vi se framåt, och inte minst mot bakgrund av kyrkans allmänna utveckling tror vi att det som präglade SESG där många av oss fick vår andliga fostran fortfarande utgör en god grund för ett dynamiskt, starkt och friskt kristen-liv.