Bibel, bön och Lärjungaskap

Information om läget med anledning av coronaepidemin

Alla kurser och bokningar är inställda under mars, april och maj!

Vi hade styrelsemötet på Lärjungagården 2020-03-17. Vi har gjort en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd, och därvid använt deras malldokument.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat alla över 70 år att begränsa sina sociala kontakter:

Vi har därför beslutat att ställa in våra egna arrangemang under mars/april där huvuddelen av deltagarna är över 70 år (Bibelundervisningen, Påskmötet och årsmötet).

Dessutom har församlingar och andra som bokat gården under mars-maj avbokat. Några bokar om till hösten.

Vandrarhemsverksamheten som gav oss ett gott tillskott förra året får i dagsläget inga bokningar, så där tappar vi intäkter.

Vi har gått ut med ett brev till medlemmar med information om inställt årsmöte, och bett att få gåvor som stöd till verksamheten under denna tuffa tid.

Brev har också gått till pastorat och församlingar i vårt kontaktnät med vädjan om kollekter och anslag.

Du hittar breven till medlemmar och till församlingar här.

Läget medför att Lärjungagården kommer att tappa alla intäkter under den akuta fasen. Detta äventyrar Lärjungagårdens fortsatta verksamhet, i värsta fall måste fastigheten säljas och verksamheten upphöra.

Styrelsen kommer att försöka få del av lämpliga delar av det statliga krisstödet, vår vaktmästare och husmor kommer att korttidspermitteras och vi ansöker hos banken om uppskov med amorteringarna på vårt lån.

Tyvärr räcker inte dessa åtgärder! Styrelsen vädjar därför om akut ekonomiskt stöd från alla medlemmar och understödjare!

Ni kan ge en gåva via Swish 123 000 56 03, eller Bg 5655-8356.

Vi följer vad som händer med pandemin, och vad Folkhälsomyndigheten anvisar och utvärderar läget så att vi kan ompröva beslutet löpande.